U heeft schade, wat nu?

Schade is vervelend en kan grote impact voor u hebben. Wij kunnen ons goed voorstellen dat u op dat moment wel wat hulp kunt gebruiken. Als klant van ons kunt u bij schade op onze hulp rekenen.

Wat kunt u van ons verwachten?

Natuurlijk proberen wij u zo snel/goed mogelijk van dienst te zijn. In het onderstaande schema ziet u hoe wij dit doen.

 

Schadeproces in stappen

1.U ontdekt schade en meldt dit bij ons (058-2561869). Buiten kantooruren wordt een calamiteitennummer gemeld.

Bij noodsituaties belt u natuurlijk eerst de brandweer of de politie.

2. Zodra wij geïnformeerd zijn over de schade, nemen wij deze in behandeling. Bij een grote of ingewikkelde schade beoordeelt onze schadebehandelaar of er een expert moet langskomen. Geen expert van toepassing? Ga naar stap 6.

3. Als wij een expert inschakelen neemt hij binnen 48 uur contact met u op en maakt indien nodig een afspraak met u.

4. De expert beoordeelt de oorzaak en omvang van de schade. Ook bespreekt hij wat u verder kunt verwachten in dit traject. Als de expert alle benodigde gegevens heeft, stelt hij een rapport op.

5. Met behulp van dit expertiserapport beoordeelt de schadebehandelaar de dekking en de omvang van de uitkering.

6. Zodra wij alle benodigde informatie hebben ontvangen informeren wij u over de afhandeling van uw schade. Dit doen wij altijd binnen 10 werkdagen.

 

Wat kunt u doen om het proces te versnellen?

Om de schade goed en snel af te handelen, is het belangrijk dat wij over alle benodigde informatie beschikken. Wij kunnen wij u vragen om bepaalde zaken als schadeformulieren, nota’s of bijvoorbeeld foto’s. Hoe sneller wij alles compleet hebben, hoe sneller wij uw schade kunnen afhandelen. Zo is het bijvoorbeeld handig als u alvast een lijst samenstelt van zaken die zijn beschadigd of ontvreemd.

 

De rol van de schadebehandelaar

Op kantoor behandelt een schadebehandelaar uw dossier. Taken van de behandelaar zijn onder andere:

–– Beoordelen of de oorzaak op de verzekering is gedekt.

–– Berekenen of en op hoeveel schadevergoeding u recht hebt.

–– Beoordelen of een expert moet worden ingeschakeld.

–– Berekenen of het raadzaam is om uw autoschade te claimen of voor eigen rekening te nemen in verband met de toekomstige meerpremie.

–– In specifieke gevallen voeren wij voor u de verhaalsactie uit, indien u niet voor een schade verzekerd bent, maar waarvoor een    

     derde (mogelijk) aansprakelijk is..

 

Checklist: hebt u alles met ons en/of de expert besproken?

– Hebt u samen de oorzaak van de schade vastgesteld?

– Hebt u samen het schadebedrag vastgesteld?

– Zijn de mogelijkheden voor direct herstel of reparatie met u besproken?

– Hebt u besproken wanneer de expert zijn rapport kan afronden?

Tip 1: Hebt u schade door inbraak of een ander strafbaar feit? Vergeet dan niet (online) aangifte te doen bij de politie.

Tip 2: Zorg dat u in uw schademelding altijd aangeeft wat de schade is, waardoor deze is ontstaan, uw contactgegevens en uw rekeningnummer.

Tip 3: Maak foto’s van uw schade of situatie van een ongeluk. Als er getuigen zijn, noteer dan hun gegevens.

Tip 4: Als u niet kunt wachten met reparatie, bewaart u dan alle beschadigde zaken om de schade aan te tonen.

 

Ook belangrijk om te weten

Akte van Cessie

Soms worden herstellers en/of schoonmaakbedrijven in de schaderegeling betrokken. U hoeft dan zelf niet in gesprek te gaan met bijvoorbeeld een autoreparateur, schilder of schoonmaker over prijzen. Dat regelen wij voor u. De expert vraagt u dan een zogeheten Akte van Cessie te tekenen. Een Akte van Cessie is een akte waarmee u als opdrachtgever de reparateur machtigt het schadebedrag rechtstreeks van de verzekeraar te ontvangen.

Contra-expert

U hebt altijd het recht een eigen expert in te schakelen (de contra-expert).Deze expert regelt dan namens u uw schade met de verzekeraar. Bij een grote of ingewikkelde schade kan het prettig voor u zijn als een deskundige uw belangen behartigt. U kunt ook van dit recht gebruik maken als u het niet eens bent met de door ons ingeschakelde expert. De kosten van een contra expert vallen in bepaalde gevallen onder de dekking van uw verzekering. Als u hiervan gebruik wil maken, adviseren wij u dit met ons te bespreken. Vraag ook gerust vooraf of er dekking is voor deze kosten.

Nader onderzoek

In een enkel geval is er aanleiding tot nader onderzoek. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor het voor ons of de expert lastig is om de schade te beoordelen. Soms is specialisme vereist om de exacte toedracht van de schade

te achterhalen. Bijvoorbeeld de oorzaak van een brand. In dat geval schakelen wij in overleg met de verzekeraar een specialist in. In het geval van een nader onderzoek zal de behandeling van uw schade langer kunnen duren dan

de behandeltermijn die wij nastreven.

 

Meer informatie

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met ons.

 

Modal Title

Any content could go in here.

×