Elektronica en computerapparatuur

Graag helpen we u met een aantal tips om dataverlies te beperken.

  • Voorkom verlies van belangrijke gegevens. Maak een volledige back-up van de data op de server, laptop en / of PC.
  • Maak daarbij gebruik van een externe back-up service of bewaar de back-ups op een andere locatie.
  • Plaats transportabele apparatuur in een afgesloten ruimte of bureaulade. Laat deze diefstalgevoelige apparatuur zeker niet in het zicht staan.
  • Maak ook een back-up van de data en apps op uw tablet en smartphone. Zeker als u de tablet of smartphone meeneemt op vakantie, is de kans op schade of verlies vaak extra groot.
  • Voorkom bliksemschade aan de vaak gevoelige apparatuur. Trek de stekkers van computerapparatuur en overige elektronica zoveel mogelijk uit het stopcontact en verwijder de netwerkkabels.
  • In de zomermaanden met soms hoge temperaturen, worden airconditioners extra zwaar belast. Als er een serverruimte met centrale computerapparatuur is, zorg dan dat deze apparatuur goed gekoeld blijft door voor voldoende onderhoud aan de koelsystemen te laten verrichten. Naast uitval van de koeling en het defect raken van bijvoorbeeld de harddisks, ontstaat door verstopping van de condenswaterafvoer vaak waterschade aan de computerapparatuur.
 

Modal Title

Any content could go in here.

×