Gedrachtsregels

Adfiz-adviseurs zijn verplicht u te adviseren volgens vastgestelde normen en gedragsregels.

We noemen er slechts enkele:

  • Adfiz-adviseurs dienen objectief te zijn, dus onafhankelijk van verzekeringsmaatschappijen.
  • Bij voorbereiding en advies omtrent verzekeringen en financieringen dienen zij zich primair te laten leiden door uw belangen.
  • Leden van Adfiz dienen zich te onthouden van het verstrekken van informatie waarvan zij weten of dienen te weten dat deze onjuist is.
  • Bij de voorlichting over levensverzekering zijn zij verplicht de richtlijnen van de Code Rendement en Risico van het Verbond van Verzekeraars in acht te nemen.
 

Modal Title

Any content could go in here.

×