u raakt als werkgever volledig arbeidsongeschikt?

Raakt u volledig arbeidsongeschikt, dan geldt dat u als ondernemer niet automatisch recht hebt op een uitkering.

Bent u niet verzekerd, dan ontvangt u geen inkomen. Het is van belang dat vooraf het risico wordt bepaald dat u loopt wanneer uw inkomen door arbeidsongeschiktheid komt te vervallen. Wilt u zich verzekeren zodat in het geval van arbeidsongeschiktheid u verzekerd bent van inkomen, neemt u dan contact met ons op. We stemmen met u af wat voor u de meest geschikte arbeidsongeschiktheidsverzekering is.

Wij zijn er voor u!

 

 

Modal Title

Any content could go in here.

×