…en u wordt arbeidsgeschikt verklaard

Bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt, dan krijgt u geen uitkering.

U blijft dan in principe in dienst bij uw werkgever. Dat kan zijn in een aangepaste functie of op een aangepaste werkplek. Samen met uw werkgever zoekt u een nieuwe werksituatie.

 

Modal Title

Any content could go in here.

×