…en u raakt volledig arbeidsongeschikt?

Word u voor minimaal 80% arbeidsongeschikt verklaard, dan bent u volledig arbeidsongeschikt.

U hebt in dat geval recht op een IVA-uitkering en ontvangt 75% van uw laatstverdiende loon. Wel geldt hierbij een maximum dagloon .

Het kan zijn dat uw gezondheid in de loop der tijd verbeterd. U krijgt dan een herbeoordeling waaruit kan blijken dat u weer (gedeeltelijk) kunt werken. Mocht dit het geval zijn, dan komt u te vallen onder de WGA-uitkering.

 

Modal Title

Any content could go in here.

×