...en u wordt ziek

Werkt u in loondienst en wordt u ziek, dan valt u de eerste twee jaar van uw ziek zijn onder de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Uw werkgever moet u in deze periode 70% van uw loon doorbetalen.

Bent u tijdens deze periode zonder onderbreking ziek geweest, dan kan het zijn dat u (deels) arbeidsongeschikt wordt verklaard en u aanspraak kunt maken op een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De WIA kent twee soorten uitkeringen:

  • Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA): als u tijdelijk arbeidsongeschikt bent
  • Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA): als u volledig arbeidsongeschikt bent

Het Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) bepaalt in welke mate u arbeidsongeschikt bent en of en onder welke uitkering u komt te vallen.

  • U bent minder dan 35% arbeidsongeschikt U ontvangt geen uitkering
  • U wordt 35 - 80% arbeidsongeschikt verklaard U valt onder de WGA-uitkering
  • U wordt voor minimaal 80% arbeidsongeschikt verklaard U valt onder de IVA-uitkering
 

Modal Title

Any content could go in here.

×