Algemene contactinfo

In iedere onderneming zou risicobeheer een belangrijk punt op de agenda moeten zijn. Want of het nu gaat om autopech, brand of machinebreuk, de kosten bij schade kunnen hoog oplopen. Zo hoog zelfs dat de continuïteiteit van uw bedrijf in gevaar komt.

In iedere onderneming zou risicobeheer een belangrijk punt op de agenda moeten zijn. Want of het nu gaat om autopech, brand of machinebreuk, de kosten bij schade kunnen hoog oplopen. Zo hoog zelfs dat de continuïteit van uw bedrijf in gevaar komt.
Een belangrijk onderdeel van risk management vormt het preventieplan waarin u vastlegt welke maatregelen u neemt om een bepaalde schade te voorkomen of te beperken.

Eenmalige technische en materiële regelingen

Schade voorkomen is soms een kwestie van eenmalige technische en materiële regelingen zoals een betere bescherming van mensen en materieel en gebruik van veilige materialen. Daarnaast is het gedrag van medewerkers cruciaal. Denk bijvoorbeeld aan een veilige manier van werken, het toegankelijk maken van informatie, een goede afstemming van de werkzaamheden, controlerondes en voorlichting over de risico's.

Verder is het nodig vast te leggen wie wat doet bij bepaalde problemen, wie er verantwoordelijk is voor wat, en wie er beslissingsbevoegdheid heeft. Ook calamiteitentrainingen vormen een onderdeel van het preventieplan. Eventueel bestrijdingsmateriaal zoals een brandblusser moet binnen handbereik zijn en belangrijke telefoonnummers moeten voorhanden zijn. Daarnaast is het belangrijk dat het beleid ten aanzien van de medewerkers steeds wordt geëvalueerd en waar nodig aangepast.

Vaak zijn preventieve maatregelen een voorwaarde om een verzekering af te kunnen sluiten. Zonder die maatregelen kunt u een toeslag verwachten op de premie, maar het kan ook zijn dat de verzekering u eenvoudig geweigerd wordt.

Wilt u advies en begeleiding bij de invulling van het risicobeheer voor uw bedrijf?

Neem eens contact met ons op.
 

Modal Title

Any content could go in here.

×