Wordt er periodiek controle uitgevoerd op o.a. brandblussers en alarmen?

In veel polisvoorwaarden van verzekeraars staat genoteerd hoe vaak u een controle moet uitvoeren op brandblussers, alarminstallatie en elektrische installatie. Doet u dit niet, dan bent u in geval van schade niet meer verzekerd. Hetzelfde geldt voor de manier waarop u afval opslaat en afvoert. Zo is bij veel verzekeraars schade door brand in afval dat tegen de muur van het bedrijfspand aanstaat niet verzekerd.

Wordt er periodiek controle uitgevoerd op o.a. brandblussers en alarmen?

Denk aan:

  • de brandblussers
  • de geldigheid van het certificaat van de alarminstallatie
  • de kwaliteit van de elektrische installatie (norm NEN 1010 )
  • de opslag en afvoer van afval
  • de geldigheid van beveiligingscertificaten van bedrijfsauto’s met alarminstallatie

 

Is het verzekerde bedrag voldoende op uw aansprakelijkheidsverzekering voor schade aan naburige panden?

Stel: u bezit een bedrijfspand van 6 ton. Naast uw pand staat een historisch gebouw ter waarde van 4 miljoen euro. In uw pand ontstaat brand en deze slaat over naar het gebouw ernaast. Door de verzekeraar van uw buurman wordt u aansprakelijk gesteld. U kunt dan uw aansprakelijkheidsverzekering aanspreken, maar deze keert alleen uit als het verzekerde bedrag voldoende is. Controleer jaarlijks of het verzekerde bedrag nog voldoende is.

Let op, dit zijn de meest voorkomende checks. De lijst is niet uitputtend. Uiteindelijk moet u de checks doen die bij uw specifieke bedrijfsverzekeringen horen. Zo moet bijvoorbeeld een eigenaar van een vuurwerkopslag aan andere eisen voldoen dan een internetondernemer. En spelen locatie of type werkzaamheden ook mee in de eisen die de verzekeraar aan uw onderneming stelt.  

 

Modal Title

Any content could go in here.

×