Voorkom dat de verzekeraar uitkering mag weigeren

U heeft een onderneming en heeft zich voor verschillende risico’s verzekerd. Klaar, zou u denken. Maar niets is minder waar.

U moet van de verzekeraar aan de eisen van de wet en verzekeraar voldoen en blijven voldoen. Doet u dit niet, dan kan de verzekeraar uitkering weigeren wanneer u bij schade aanspraak wilt maken op de verzekering.

Doe minimaal 1 keer per jaar de noodzakelijke checks en voorkom verrassingen. Hieronder treft u een overzicht van veelvoorkomende checks.

Zijn er bedrijfsactiviteiten die niet onder de bedrijfsomschrijving vallen?

U bent alleen verzekerd voor de bedrijfsactiviteiten die op uw polis staan. Denk er ook aan dat al uw bedrijven op uw polissen vermeld staan. Voor activiteiten die niet onder de bedrijfsomschrijving vallen bent u niet verzekerd. Zodra u nieuwe activiteiten ontplooit, zorg dat het dan bekend is bij uw adviseur.

Wordt bij alle opdrachten gebruik gemaakt van Algemene Leveringsvoorwaarden?

Met algemene leveringsvoorwaarden is het direct duidelijk welke rechten en plichten u en uw klant hebben. Check of alle diensten en producten die u levert onder uw leveringsvoorwaarden vallen. En heeft u de algemene leveringsvoorwaarden goed in de overeenkomst gezet? Want mocht u aansprakelijk worden gesteld bij het verkeerd uitvoeren van diensten en/of leveren van producten moet u zich u hier op kunnen beroepen.

Pas op! Veel opdrachtgevers hebben inkoopvoorwaarden en sluiten uw algemene leveringsvoorwaarden uit. Controleer dit op tijd.

Wordt aan alle Arboverplichtingen voldaan?

Voldoet uw organisatie aan alle Arboverplichtingen? Dat is wettelijk verplicht en u wordt zelfs beboet als u zich hier niet aan houdt. Het kan ook gevolgen hebben voor uw verzekeringen. Onder de Arboverplichtingen vallen in ieder geval:

  • een risico-inventarisatie & -evaluatie
  • een bedrijfshulpverlener aangesteld
  • een bedrijfshulpverlening plan opgesteld

Wordt er periodiek controle uitgevoerd op o.a. brandblussers en alarmen?

Denk aan:

 

Modal Title

Any content could go in here.

×