Uitstel nieuwe garantie voor bestaande WGA eigenrisicodragers!

De risico's van WGA-vast en WGA-flex, worden met ingang van 1 januari 2017 samengevoegd. Werkgevers hebben per die datum de keus om eigenrisicodrager te worden voor het gehele WGA-risico of om publiek verzekerd te zijn.

Tot 2017 is het alleen mogelijk om eigenrisicodrager te zijn voor het WGA-vast risico. De werkgever die WGA-eigenrisicodrager wil worden moet een schriftelijke garantie overleggen (garantieverklaring) waaruit blijkt dat een bank of verzekeraar, de verplichtingen die voortvloeien uit het eigenrisicodragen overneemt, indien de werkgever deze verplichtingen zelf niet nakomt. Deze garantie kan worden verkregen als onderdeel van een WGA-eigenrisicoverzekering.

De huidige garantieverklaring is echter alleen van toepassing voor het WGA-vast risico. Wil een werkgever vanaf 2017 eigenrisicodrager blijven, dan zal de garantieverklaring moeten worden uitgebreid met het WGA-flex risico. Deze nieuwe garantieverklaring moet uiterlijk voor 1 oktober zijn ingediend.

Minister Asscher heeft per 29 april aangegeven dat de termijn voor werkgevers, die al eigenrisicodrager zijn en dat willen blijven, heel kort is. Hij heeft daarom op 27 mei de kamer geïnformeerd over een eenmalige aanpassing in 2016, waarbij de termijn voor een werkgever om maatregelen te nemen wordt verplaatst naar 31 december. Deze termijnaanpassing geldt alleen voor de werkgevers die op dit moment al eigenrisicodrager zijn voor het WGA-vast risico.

Voor werkgevers die vanuit de publieke verzekering per 1 januari 2017 eigenrisicodrager wensen te willen worden blijft de termijn van 1 oktober 2016 van kracht. Zij dienen dus nog steeds voor 1 oktober de aanvraag in te dienen bij de belastingdienst.

 

 

 

Modal Title

Any content could go in here.

×