Haal meer uit uw bedrijfsoverdracht.

Als u om wat voor reden dan ook uw bedrijf wilt verkopen, moet u zich ruim van tevoren afvragen wat hiervan de financiële gevolgen zijn. Want hoe beter de overdracht is voorbereid, hoe gunstiger deze in financiële zin uitpakt voor u als ondernemer.

zelfonderzoek

Die voorbereiding begint met zelfonderzoek: uw eigen functioneren en dat van het management, de structuur van de organisatie en de bestaande bedrijfscultuur worden onder de loep genomen evenals de juridische en fiscale situatie. Dat zelfonderzoek leidt tot het opstellen van een strategisch plan van aanpak. Dit plan bevat een sterkte/zwakte analyse en maakt daarmee duidelijk waar het bedrijf staat en wat het bedrijf wel en niet kan.

Ook formuleert u doelstellingen en maatregelen om die doelen te realiseren. En u geeft weer wat de winstverwachting is voor de langere termijn. Het strategisch plan is de basis van de waardering van uw onderneming. Het gaat dan niet zozeer om het vaststellen van de verkoopprijs, maar veel meer om het inzicht in de structurele winstcapaciteit van het bedrijf.
Pas als de voorbereidingen klaar zijn, kunt u een koper zoeken voor uw bedrijf.

De vraag is natuurlijk of u van de opbrengst van uw onderneming kunt leven. Wij brengen graag in kaart wat u aan pensioenvoorzieningen heeft opgebouwd. Zeker als wij al in een vroeg stadium bij uw verkoopplannen betrokken worden, kan een goed doortimmerd financieel plan opgesteld worden. U haalt zo het meeste profijt uit de bedrijfsoverdracht.

De ondernemer staat centraal

Uw positie als ondernemer is van essentieel belang voor uw bedrijf. Belangrijk genoeg om even bij stil te staan. Heeft u er wel eens over nagedacht wat er gebeurt met uw bedrijf als u onverhoopt arbeidsongeschikt raakt? Is de continuïteit van uw bedrijf voldoende verzekerd? En wat gebeurt er met uw persoonlijke inkomen in die situatie?

Goed geregeld

Keer op keer blijkt uit onderzoeken dat een grote groep ondernemers te weinig of zelfs helemaal niets heeft geregeld. Dat geldt overigens ook voor een goede regeling voor de oude dag.
Te vaak komt het voor dat een ondernemer zijn bedrijf als zijn oude dag voorziening ziet. Met alle risico's van dien. Tot deze groep hoeft u niet te behoren.

Want u heeft ons gevonden.

Wij zetten graag de verschillende mogelijkheden die passen binnen uw financieel plaatje voor u op een rijtje. En eenmaal een keuze gemaakt, dan nemen wij u zoveel mogelijk werk uit handen. Wij blijven u en uw bedrijf op de voet volgen en houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

U ziet het. Of het nu gaat om de continuïteit van uw bedrijf, uw persoonlijke inkomen of het veiligstellen van uw privé-situatie, bij ons bent u op het juiste adres.

Geïnteresseerd?

Neem eens contact met ons op.
 

Modal Title

Any content could go in here.

×