Heeft u als ondernemer een preventieplan?

In iedere onderneming zou risicobeheer een belangrijk punt op de agenda moeten zijn.

Want of het nu gaat om autopech, brand of machinebreuk, de kosten bij schade kunnen hoog oplopen. Zo hoog zelfs dat de ccontinuïteit van uw bedrijf in gevaar komt.
Een belangrijk onderdeel van risk management vormt het preventieplan waarin u vastlegt welke maatregelen u neemt om een bepaalde schade te voorkomen of te beperken.
Schade voorkomen is soms een kwestie van eenmalige technische en materiële regelingen zoals een betere bescherming van mensen en materieel en gebruik van veilige materialen. Daarnaast is het gedrag van medewerkers cruciaal. Denk bijvoorbeeld aan een veilige manier van werken, het toegankelijk maken van informatie, een goede afstemming van de werkzaamheden, controlerondes en voorlichting over de risico's.

Financieel Plan

Hoe ziet een financieel plan eruit?

Persoonlijke Financiële Planning

Het doel van Persoonlijke Financiële Planning is om uw inkomsten en uitgaven zo te verdelen dat er een optimale balans ontstaat tussen uw persoonlijke wensen, uw financiële mogelijkheden en fiscale wetgeving. Door het opstellen van een persoonlijke financieel plan wordt inzichtelijk gemaakt welke gevolgen langleven, arbeidsongeschiktheid en overlijden hebben op uw (gezamenlijke) consumptief besteedbaar inkomen.

Hoe werkt Persoonlijke Financiële Planning?

Naar aanleiding van een intake gesprek worden uw wensen geïnventariseerd. Er komen vragen aan de orde als: Wanneer wilt u met pensioen? Welk netto besteedbaar inkomen wenst u nu en in de toekomst? Wat moet er geregeld zijn overlijden? Wilt u vermogen overdragen aan uw kinderen? Welk inkomen is er nodig bij arbeidsongeschiktheid.

Vervolgens wordt uw huidige persoonlijke en financiële situatie in kaart gebracht. Alle belangrijke bestanddelen van uw inkomsten, uitgaven en vermogen worden hierin meegenomen. U kunt daarbij denken aan inkomsten uit onderneming of loondienst, hypotheeklasten, lijfrentepolissen, kapitaalverzekeringen, spaartegoeden en beleggingen. Door deze inventarisatie krijgt u inzicht in de huidige status van uw financiële positie.

Nadat de inventarisatie van uw wensen en financiële situatie is afgerond wordt er een analyse gemaakt en advies gegeven over de haalbaarheid van uw wensen, fiscale aspecten, risico en rendement. Tevens wordt er bekeken of de bestaande voorzieningen moeten worden aangepast, beëindigd of worden aangevuld om de optimale balans tussen uw persoonlijke wensen, uw financiële mogelijkheden en fiscale wetgeving te realiseren.

Onderhoud

Het spreekt voor zich dat het opstellen van een financieel plan altijd een momentopname is. Het is dan ook geen eenmalige gebeurtenis. Wij adviseren u om jaarlijks uw planning door te nemen en wijzigingen in doelstellingen of financiële positie op te nemen in een update.

vastleggen wie wat doet bij bepaalde problemen

Verder is het nodig vast te leggen wie wat doet bij bepaalde problemen, wie er verantwoordelijk is voor wat, en wie er beslissingsbevoegdheid heeft. Ook calamiteitentrainingen vormen een onderdeel van het preventieplan. Eventueel bestrijdingsmateriaal zoals een brandblusser moet binnen handbereik zijn en belangrijke telefoonnummers moeten voorhanden zijn. Daarnaast is het belangrijk dat het beleid ten aanzien van de medewerkers steeds wordt geëvalueerd en waar nodig aangepast.

Preventieve maatregelen

Vaak zijn preventieve maatregelen een voorwaarde om een verzekering af te kunnen sluiten. Zonder die maatregelen kunt u een toeslag verwachten op de premie, maar het kan ook zijn dat de verzekering u eenvoudig geweigerd wordt.

Wilt u advies en begeleiding bij de invulling van het risicobeheer voor uw bedrijf?

Neem eens contact met ons op.
 

Modal Title

Any content could go in here.

×